در باره ما

 سال 1372 با زرین کارگیل با شماره ثبت ۴۰۷۵ شروع کردیم و هر جا که کمبود ها و نیاز های وطن خود را دیدیم آستین بالا زدیم و گوشه ای از کار را گرفتیم و تا امروز بدون خستگی با شما هستیم.

فوتو بازار را برپا کردیم تا شاید بتوانیم کمی از دغدغه شما عزیزان برای خریدی آسان و بی واسطه از سرتاسر ایران را کم کنیم.

روی ما حساب کنید و ما را خدمت گذار خود بدانید، ما نیز به رسم دیرین پشت شما ایستاده ایم و شما را تا رسیدن به رضایت کامل حمایت خواهیم کرد.